We Go Stable - Application for riding schools and stables

WeGo Stable is a system created mainly for educational group control. It keeps track of important information relating to group events, such as student groups and resources allocated to them. The system consists of the following components:

Customer registry

Customer information such as home addresses, phone numbers and email addresses can be saved to the system. Each rider can be assigned their skill level aswell as height and weight information. Using this information, a courses participants can be filtered by, for example: their skill level.

Clubs

You can add clubs to the system, and configure their members. You can also set discounts on course payments for members if you so wish.

Horse/resource registry

Järjestelmään voidaan tallettaa yrityksen resurssit, joita osallistujat voivat käyttää. Resurssit voivat olla tapauksesta riippuen esimerkiksi hevosia, tai pelivälineitä. Järjestelmä pitää kirjaa resurssin käyttöasteesta.

Raporteista voidaan esimerkiksi nähdä, mikäli jotain resurssia käytetään enemmän kuin muita, tai jos jotain resurssia käytetään hyvin vähän.

Horse registry

Hevosrekisteriin voidaan lisätä kullekin hevoselle omistajat. Hevoselle voi lisätä myös ruokintaohjeet, sekä erinäisiä tapahtumia kuten

  • Eläinlääkärikäynnit
  • Kengitykset
  • Lääkitykset

Järjestelmä pitää kirjaa myös hevosen valmennuksista: Valmennustyyppejä voi ylläpitäjä itse lisätä ja valmennuksista voidaan koostaa hevosen omistajille laskut. Nämä kaikki tapahtumat voidaan nähdä yhdellä silmäyksellä sekä hevosen tiedoista, että tapahtumakalenterista.

Notifications

Järjestelmän kautta on mahdollista toimittaa viestejä niin yksittäiselle henkilölle, yksittäisen ryhmän jäsenille, kunkin päivän tai viikon ryhmien jäsenille yhdellä kertaa.

Viestin voi halutessaan toimittaa joko tekstiviestinä, sähköpostitse, ja/tai sosiaalisen median välityksellä.

Tallille voi määrittää säännöt jotka näytetään järjestelmässä sekä halutessa nettisivuilla upotettuna.

Billing

Järjestelmän kautta on helppoa kerätä kunkin osallistujan osallistumiset. Osallistumistiedoista voit yhdellä klikkauksella tehdä PDF-muotoisen laskun jonka voit toimittaa postitse tai sähköpostilla. Kunkin henkilön laskuista pidetään kirjaa, ja voit merkata maksusuoritukset.

Group information and weekly calendar

Koko järjestelmän toiminta-ajatuksena on muodostaa viikonpäiville ryhmiä, jotka koostuvat opettajista/ohjaajista, osallistujista, sekä kullekin osallistujalle tarvittaessa annettavasta resurssista.

Printable listings

It's possible to print out a single days group list from the system, in which are listed all the days groups, their members and the resources allocated to them. For use on notification boards for example. The members' contact information can also be printed as a list if needed.

Timetables for your website

Timetables can be embedded on the company's home page or a digital notice board in a group space for example. The list is allways fetched fresh from the service, thus negating the need to upkeep multiple lists for different purposes.

See live example at Vihdin Ratsutalli!

Accident reports

Onnettomuudet ja vahingot voidaan kirjata ylös järjestelmään. Raporteista voidaan tarkkailla onnettomuuksia ja voidaan kerätä statistiikkaa onnettomuuksien tapahtuma-ajankohdista, resursseista ja osallisista. Onnettomuuteen voidaan lisätä valokuvia, joiden ottohetkestä järjestelmä pystyy määrittelemään tarkan tapahtuma-ajan.

Competitions

Järjestelmään voidaan kirjata yrityksen/yhteisön järjestämät kilpailut, niiden kilpailuluokat, osallistuvat ulkoiset sekä järjestelmään kirjatut henkilöt ja resurssit, sekä niiden osallistumisnumerot. Järjestelmästä voidaan tulostaa kilpailulistat sekä tarkistella myöhemmin kunkin resurssin/henkilön sijoittumisia.