Muut sovellukset


OHJELMAN ITSEAUKTORISOINTI CITRIX STOREFRONT

Ohjelmiston itseauktorisointi on liitännäinen Citrix StoreFront Web-käyttöliittymään (v3.0 ylöspäin). Liitännäinen mahdollistaa kirjautuneen käyttäjän auktorisoida itsensä haluamansa (ja tarjolla olevien) ohjelmiston käyttäjäksi.

 


LOGIN ASSISTANT

Ohjelma on suunniteltu toimimaan käyttäjän apurina niissä toistuvissa tilanteissa mitkä tavallisesti vaatisivat käyttäjän toimia, ja siten parantaa käyttäjän käyttökokemusta.

Ohjelma käynnistyy käyttäjän sisäänkirjautumisen yhteydessä ja toteuttaa lisäosillaan sellaisia toimia, jotka käyttäjän pitäisi itse tehdä joka kerran kun hän aloittaa koneen käytön. Ohjelma toimii itsenäisesti eikä vaadi käyttäjältä mitään toimia.

 

Ohjelman rakenne

Ohjelma on tarpeisiin mukautuva ja sitä voidaan täydentää lisäosilla. Kukin lisäosa on DLL-kirjasto, joka lisätään ohjelmakansioon. Käynnistyessään ohjelma käy läpi kansion sisällön ja ottaa siellä olevat asetustiedostossa päälle määritetyt lisäosat mukaan.

 

Lisäosat

Ohjelman toimintoja laajennetaan jatkuvasti uusilla lisäosilla. Tällä hetkellä rakennettuja lisäosia ovat seuraavat:

 

1. Ohjelmien käyttäytymisvalvonta (Application responder checker)

Toiminto tarkkailee jatkuvasti käyttäjän ohjelmien käyttäytymistä. Mikäli jokin ohjelma jumiutuu ”Ei vastaa” -tilaan eikä palaudu normaaliksi määritetyn ajan kuluessa, toiminto lähettää virheilmoituksen ennalta määritety(i)lle ylläpitäjälle.

Toiminnosta voidaan asetustiedostossa määritellä odotusaika (paljonko ohjelmalle annetaan toipumisaikaa ennen viestin lähetystä), sekä keskeytetäänkö valvonta siksi aikaa kun käyttäjä on lukinnut koneen tai poistunut istunnosta.

 

2. Internet Explorer Selaimen-alustus toiminto (BrowserReset)

Internet Explorer-selain tai jokin sen välilehdistä jumiutuu, Assistant antaa käyttäjälle mahdollisuuden alustaa selaimen asetukset alkutilaansa. Toiminto tyhjentää selaimen välimuistit, poistaa lisäosat käytöstä, ja palauttaa selaimen toiminnallisuuden. Toiminto pyrkii myös palauttamaan käyttäjällä auki olleet välilehdet ja selainikkunat.

Alustuksen voi myös tehdä manuaalisesti käyttämällä valikkokomentoa. Katso lisätietoja osiosta ”Käyttö”.

 

3. Uudelleenkäynnistysilmoituksen kuittaaja (Restart NotificationAvoider)

Virtualisoidussa ympäristössä on hyvin tavallista, että joidenkin päivitystoimien jälkeen virtuaalikoneen käyttöjärjestelmä pyytää tietokoneen uudelleenkäynnistystä käyttäjän kirjautumisen yhteydessä. Tällainen voi tapahtua kun virtuaalikoneen parametreja (muistin määrä, suorittimien määrä) muutetaan, tai kun ohjelmisto on päivitetty / asennettu Master-koneella eikä konetta ole voitu tai muistettu käynnistää uudelleen ennen julkaisua.

Perinteisellä koneella asia ei ole ongelma, sillä käyttäjä voi koneen käynnistää uudelleen jolloin tarvittavat muutokset toteutuvat ja ongelma poistuu. Asia on eri virtuaaliympäristössä, jossa virtuaalikoneen uudelleenkäynnistys vain palauttaa koneen tilan samaksi mitä se oli julkaisuvaiheessa: Käyttöjärjestelmä huomaa uudestaan tehdyn päivityksen ja pyytää käynnistämään koneen uudelleen. Ongelma ei siis poistu vaikka koneen käynnistää uudelleen kuinka monta kertaa tahansa.

Monesti kyseinen ilmoitus on virtuaaliympäristössä tarpeeton ja koneen toiminta jatkuu normaalisti vaikka uudelleenkäynnistyksen jättääkin tekemättä. Näinpä ruudulle tulevasta ilmoituksesta on vain vaivaa varsinkin kun huolestuneet käyttäjät tiedustelevat käyttötuelta ilmoituksesta.

Uudelleenkäynnistysilmoituksen kuittaustoiminto ratkaisee ongelman: Assistentin käynnistyessä toiminto jää valvomaan käyttäjälle mahdollisesti ponnahtavaa uudelleenkäynnistysilmoitusta. Mikäli ilmoitus ilmestyy, kuittaa toiminto sen välittömästi. Näin ei käyttäjälle välitetä väärää informaatiota.

Toiminnosta voidaan asetustiedostossa määritellä kuinka kauan käynnistymisestä tuota uudelleenkäynnistysilmoitusta odotetaan ilmestyväksi, sekä käsitelläänkö ainoastaan ensimmäinen ilmoitus.

 

4. Oletustulostinapuri (UserDefaultPrinterHelper)

Tulostimien hallinta on virtuaaliympäristöissä haasteellista. Vaikka Citrix on tehnyt erinomaista työtä sovittaakseen lukuisat tulostinmallit ympäristöönsä, on tilanteita joissa tulostimet eivät kaikesta huolimatta asetu kuten käyttäjä ne haluaisi. Yksi useimmin ilmentyvä ongelma on väärin asetettu oletustulostin.

Koska virtuaaliympäristössä käyttäjä kirjautuu aina ”puhtaalle” koneelle, joutuu Citrix asennuttamaan myös käyttäjän valitsemat tulostimet ja määrittämään myös käyttäjän käyttämän oletustulostimen.

Mutta joskus on tilanteita joissa tuo toiminto ei toimi kuten pitäisi ja käyttäjän oletustulostimeksi tulee valittua jokin satunnainen tulostin. Tämä aiheuttaa harmia käyttäjälle koska hänen pitää joka kerran valita haluamansa tulostin.

Tähän ongelmaan ratkaisuna on oletustulostinapuri-toiminto: Tulostimien asennuttua toiminto valitsee oletustulostimeksi sen minkä käyttäjä oli edellisellä kerralla valinnut.

Toiminto jää tarkkailemaan, mikäli käyttäjä vaihtaa oletustulostintaan, ja pienen viiveen jälkeen ottaa valitun tulostimen ylös seuraavia kirjautumistapahtumia varten.

 

5. Prosessorin ja muistin tarkkailu (CPU & Memory Tracker)

Lisäosa tarkkailee muistin ja prosessorin käyttöä, ja reportoi mikäli käyttöaste nousee korkeaksi. Lisäosa tarkkailee käyttäjien istuntoja, ja mikäli käyttäjä katkaisee istunnon tai lukitsee koneensa, tyhjentää lisäosa kyseisen käyttäjän jokasein käynnissä olevan prosessin työskentelysarjan, vähentäen näin muistinkäyttöä ja vapauttaen resursseja palvelimen käyttöön.

Lisäosaan on myös mahdollista määrittää tiettyjen prosessien tarkkailu asetustiedostossa nimen perusteella, tarkempaa tarkkailua tai työskentelysarjan tyhjentämistä varten.

6. Rekisterin siivooja (RegistryCleaner)

XenApp-ympäristössä taustatulostus-palvelun tukkeutuminen on yleinen ongelma, lisäosa pitää HKLM rekisterin puhtaana käyttäjien tuomista ylimääräisistä tulostimista tulostus ongelmien välttämiseksi.

 


PROFILE CLEANER

Ohjelma automatisoi käyttäjän profiilin siivouksen ja lyhentää merkittävästi toistuviin rutiineihin kuluvaa aikaa.

Ohjelma voidaan määrittää toimimaan myös itsenäisesti esimerkiksi yöaikaan, jolloin järjestelmän resursseja voidaan tasata ja vältetään mahdolliset yhteiskäyttökonfliktit mikäli ko. käyttäjä on kirjautuneena.

 


LIDO EROUTEMANUAL UPDATER

Ohjelma on suunniteltu päivittämään Lido eRouteManual ohjelmisto omatoimisesti ulkoisesti ladatun päivityspaketin avulla tietyin väliajoin.

 


ALTEA PLAN LAUNCHER

Tämä käynnistysohjelma on suunniteltu lisäämään virtualisaatio tuki Amadeus/Altéa Plan -ohjelmistoille.

Käynnistysohjelma tukee testi sekä tuotantoversioita.

 


AYRES LAUNCHER

Tämä käynnistysohjelma on suunniteltu lisäämään virtualisaatio tuki Ayres -ohjelmistoille.

 


XENSERVER PLUGIN FOR NIAGARA
42265-VM NETWORK INTERFACE CARD

 

 

 

Salo

020 719 1232 (klo 8:00-16:00)

Asemakatu 7, 2. krs

24100 Salo


Vantaa

020 719 1231 (klo 8:00-16:00)

Martinkyläntie 52

01720 Vantaa

 

 

Etusivu

    Yritys

    Sovellukset

        Muut

    Laitteet

        F-Secure

        Epson Print 365

    Viestintä

        Web-Sivutuotanto

    We Go Stable

    Laskutus

    Henkilöstö

 

 

  

 

© Dataprof Oy 2023